Česta pitanja

Česta pitanja

Ad Balu Izazovi

O čemu se radi u aplikaciji/kako se koristi?

Sve je objašnjeno u tutorijalima na početku - rešavaju se pitalice (ikonica sa teglom meda) i igra se kviz (ikonica na kojoj je pehar), koji je u ovom trenutku svako veče u 21h. U kvizu učestvujete tako što se "priključite" tj. prijavite putem ikonice na kojoj je pehar. Za svaki kviz treba posebno da se prijavi. Prijatelji koje pozovete u aplikaciju (ikonica sa ljudima) vam donose procenat njihovog meda (10% od onog što oni skupe, a prijatelji vaših prijatelja vam donose 1%).

Kako da se ponovo ulogujem/uđem u aplikaciju, ako sam se (iz nekog razloga) izlogovao? Da li mi sve ostaje isto?

Unesite samo broj telefona, dobićete novi verifikacioni kod i sve što ste imali ostaje isto.

Zašto tražite JMBG?

Zato što imamo zakonsku obavezu da za svakog igrača platimo porez, nakon što vrednost osvojenih nagrada pređe iznos od 16.666,00 RSD na godišnjem nivou. Jedini parametar za proveru da li je građanin platio porez je JMBG. Nakon isplate JMBG se čuva u kriptovanom formatu i čak niko iz Adbalu d.o.o. ga ne može dekriptovati. Jedino možemo uporediti da li se broj koji ste uneli podudara sa onim koji je unešen prethodni put i to je minimum kojim ispunjavamo zakonsku obavezu a vodimo računa o zaštiti podataka o ličnosti.

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-porezu-na-dohodak-gradjana.html

Ne dobijam verifikacioni kod?

Ako iz nekog razloga, broj unosite više puta, onda Google sam blokira servis za slanje poruka na neko vreme. Možete da pokušate ponovo kasnije (za nekoliko sati) ili sutra.

Ne prihvata mi slova u kodu?

Kod je šestocifreni broj, nema uopšte slova, verovatno ste pomešali sa korisničkim imenom.

Odakle/kako se instalira aplikacija?

Sa Playstore-a za android, a za iPhone preko Appstore-a. Radi na novijim modelima telefona.

Da li plaćamo poštarinu/proviziju i porez na nagradu?

Ne, nemate dodatne troškove.

Ne vidi mi se skupljanje meda/ne ulazi u ukupan zbir (a odgovaram tačno na pitanja)?

Kada pređete 10kg meda i dalje se, naravno, sve skuplja, ali se vidi samo prva decimala. Ako npr. piše 10.1kg, to znači da imate minimum 10kg i 100g meda, a može da bude i 10kg i 150g itd., sve do 10kg i 190g i tek kad kad dođete do 10kg i 200g, pisaće 10.2kg i onda opet isto do 10kg i 300g kad će pisati 10.3 itd.

Zašto mi se ne vidi procenat meda koji dobijam od prijatelja/ne povećava se?

To se vidi na ikonici "prijatelji", odakle se ide na polje "7 dana" i "ukupno". "Sedam dana" je koliko su vam prijatelji skupili za poslednjih 7 dana, a "ukupno" koliko su vam skupili od početka i tu se vidi i procenat koliko su vam skupili od sledećeg punog grama, npr. ako piše 155g i 25%, to znači da nedostaje još 75% do sledećeg grama, tj. da bi bilo 156g

Košnica se brzo prazni/meda se brzo umori?

Meda se umara samo ako u kratkom vremenskom intervalu pokušate da rešite što više pitalica. Kao što bi bilo i u realnom životu. Morate ostaviti meda i za ostale korisnike a i sačuvati medinu snagu. Pražnjenje košnice zavisi od toga koliko vas istovremeno rešava pitalice, pa se toliko brzo i košnica prazni/troši. Tako da, ako piše da će biti puna npr. za 5 minuta, onda TAČNO za toliko i treba da dođete, jer će se verovatno opet ubrzo isprazniti, pa će opet morati da se čeka (količinu meda u košnici postepeno povećavamo u skladu sa rastom broja korisnika ali budžet naravno, nikom na svetu, pa ni nama - nije neograničen. ?)

Ne mogu/"ne da mi" da gledam pitalice?

Može da se odgleda ukupno 20 pitalica za 24h, naravno ne sve odjednom već određenom dinamikom. To je uvedeno da bi se ravnopravno rasporedila košnica na sve, zato što ne mogu svi da gledaju u isto vreme tj. neko ne može odmah da pogleda 20 pitalica (a neko može). Ovako je više fer za sve. Svima piše kad će košnica opet biti puna i treba TAČNO tad i da se dođe.

Prijatelj je sakupio 3kg meda, a ja nisam dobio/la bonus. Zašto?

U računicu za bonus ulazi samo med zarađen na točku sreće, tako da nije dovoljno da prijatelj samo dođe do količine od 3kg meda, jer se med zarađen kroz izazove i super izazove ne računa.


Zaradu prijatelja je najlakše pratiti kroz listu prijatelja, jer na tom mestu piše koliku vam je zaradu taj prijatelj doneo, i kada iznos dođe do 300g (10% zarade prijatelja) najverovatnije ste ispunili uslov za bonus.

Ako ni tada niste dobili obaveštenje o bonusu, postoji šansa da prijatelj veliki deo zarade ostvaruje od svojih prijatelja, a pošto vama u ovakvom scenariju sleduje 1% zarade prijateljevog prijatelja, moguće je da prijatelj još uvek nije sakupio 3kg na točku sreće. 

Još jedna bitna napomena je da je uslov za bonus da prijatelj svoja 3kg mora sakupiti u prvih 30 dana od trenutka registracije, jer u suprotnom bonus neće biti registrovan.

Zašto ne mogu da učestvujem (do sledećeg meseca), dobijam informaciju da je "osvojen maksimalan broj nagrada"?

Broj mesečnih pobeda je ograničen na 15, radi prevencije eventualne "prevare" - aktivira se tzv. fraud sistem.

Kako da dobijem džokera/pčelicu?

Pčelica se "kupuje" za 120g meda, a med se skuplja tako što se rešavaju pitalice. Ispod košnice piše kad će biti puna i TAČNO tad i mogu da se gledaju pitalice.

Odgovor nije hteo da mi "poplavi"/da bude prihvaćen?

Do toga dolazi ili zbog problema sa internetom (kviz ide uživo, zato je bitan dobar internet), ili vam je nešto prekinulo kviz - ne smeju da vam stižu poruke, pozivi, notifikacije i sl., a ne sme ni da se izlazi iz kviza pa vraća. Najsigurnije je pre kviza uključiti "Do not disturb"(bez uznemiravanja) opciju na telefonu.

Kako mogu da iskoristim pčelicu/džokera?

Treba prvo odgovoriti na pitanje, pa ako je odgovor netačan, pojaviće se opcija za džokera/pčelicu, ako je imate, naravno. A zarađujete je tako što svakodnevno rešavate pitalice...

Odgovorio sam tačno, odgovor mi nije priznat?

Do toga dolazi kad se kasno odgovori na pitanje ili ako se uopšte ne odgovori. Dugme mora skroz da poplavi, to je znak da je server prihvatio odgovor, tako mora jer kviz ide uživo, zato je bitan i dobar internet, ne sme biti nikakvih prekida, ne smeju da vam stižu poruke, pozivi, notifikacije, ne sme da se izlazi iz kviza pa vraća i sl...

Čemu služi maslačak?

Maslačak omogućava da u izazovu promenite (oduvate) pitanje ukoliko ne znate odgovor. Maslačak ćete moći da razmenite za med ali i za pčelice koje već imate. Maslačak možete iskoristiti jednom po postavljenom pitanju u okviru AdBaloo izazova!